Lotta Sahlin

B l ä c k e t

Bläcket är ett spel där barn och ungdomar får prova på att vara journalister. De får tillsammans skapa och källkritiskt granska nyheter och fake news. Konceptet handlar om att skapa ett samarbete mellan lokala journalister, skolor och elever. 

När papperstidningen blivit allt mer digitaliserad har barns insyn i föräldrars medievanor minskat. Dagens barn och ungdomar riskerar att växa upp med svag anknytning till lokala medier, något som är viktigt att belysa.

J u r y m o t i v e r i n g :

Meningsfullt, engagerande och väl utfört koncept som föreslår ett lekfullt sätt att lära sig om etisk journalism. En fin process, ett genomarbetat material och en hög nivå på det visuella har gett ett läromedel med nyskapande metoder och former för samarbete.

Lotta Sahlin Instagram
Lotta Sahlin hemsida