Matilda Hunyadi

O r n a m e n t a l   O b s e s s i o n s   –   S n i c k a r g l ä d j e   g o e s   d i g i t a l

Jag erkänner mig skyldig till skandinavisk formsynd, jag älskar nämligen ornament. Att ornamentera sin omgivning är en folklig tradition och mänsklig drift. För mig är ornamentik lust, ett sätt att visa objekt respekt och ett verktyg för att väcka känslor hos användaren.

Under rubriken Ornamental Obsessions låter jag tankar om stolta allmogeskåp möta inspiration från textila strukturer. Snickarglädjen blir digital genom modern tillverkning och nya skulpturala sätt att kröna ett skåp möjliggörs.

J u r y m o t i v e r i n g : 

Ett skåp med en smart och genomarbetad resurseffektiv konstruktion där det digitala möter det traditionella med en försiktig och lite återhållsam snickarglädje. En lek med ornamentik som andas komplexitet och motsägelse. Framtidens dörr mot allmogen står på glänt.

Matilda Hunyadi tilldelades 2022 IKEAs arbetsstipendium och Svenskt Träs resestipendium.

Matilda Hunyadi Instagram
Matilda Hunyadi hemsida