Axel Danhard

P å   n y a   s p å r 

På nya spår är en materialbaserad undersökning där jag plockat, brutit ner och omarbetat betong, tegel och gatsten för att skapa keramiska glasyrer. Genom denna process har vaserna fått en estetik och identitet som talar om ett Göteborg som bygger uppåt och utåt, samt om spåren som lämnats kvar.

J u r y m o t i v e r i n g :

Utifrån spillprodukter och rester från bygg- arbetsplatser skapas glasyrer i en sober och raffinerad färgskala. Med uråldrig hantverksteknik kombineras tidlösa och universella former med en platsspecifik och urban identitet. En materialisering av en långsam och eftertänksam urban samtidsarkeologi.

Axel Danhard tilldelades 2023 Röhsska museet & Dynamo Västs arbetsstipendium.

Axel Danhard instagram