Therése Sirenius

S a m l a r e n

Samlaren är ett personligt konstprojekt där jag använder gobelängvävning som ett sätt att ge tiden form. Jag har använt mig av de erfarenheter och ämnen som fyllt mitt liv det senaste året, som en visuell dagbok där jag filosoferar runt begreppet tid. Det inkluderar tiden vi lever i, tiden som går och tiden jag lagt ner på mitt hantverk.

J u r y m o t i v e r i n g :

En vävd dagbok som mixar olika visuella minnes- anteckningar blir till en långsamhetens lovsång, där den flyktiga och tankspridda hastigheten möter hantverkets tidsmässiga uppbromsande. Ett digitalt uttryck fullt av symbolik flätas skickligt samman med den textila traditionen. 

Therése Sirenius Instagram