Vendela Wetterström

S o c i a l   M a t e r i a l 

En stor del av vår dagliga kommunikation genom­ syras av emojis och generiska typsnitt. Hur påverkar det vår perception av världen, varandra och oss själva? I det här projektet har jag arbetat med expressiv typografi och skapat en serie ordbilder. Jag har använt mig av kommentarer på selfies, ursprungligen publicerade på sociala medier, och omarbetat deras visuella uttryck. De har fått skrida ut ur skärmen och anta nya former där både orden och deras olika material försöker prata med sin omvärld.

J u r y m o t i v e r i n g : 

Starkt koncept som genom intressanta material och mediaval skildrar hur det tredje jaget uppstår i en digital värld. Ett kritiskt utforskande i både tanke och form kopplat till kärlek för hantverket skapar tillsammans ett kommunikativt och ytterst relevant arbeta kring teknologi och identitetsbygge.

Vendela Wetterström Instagram