Intro Karin Wiberg, projektledare

Ung Svensk Form har en kraft och energi som inspirerar och som vill förändra. Med hantverksskicklighet och materialkänsla visas här vad som pågår inom det senaste av ung svensk design och formgivning. Ung Svensk Form är en årlig jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning med syfte att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. I Ung Svensk Form lyfts behovet av att skapa och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden. Ung Svensk Form har en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, producenter och publik uppstår. Utmärkelsen stimulerar gränsöverskridande projekt, och delar därför inte in ansökningarna i kategorier. Stipendier delas ut till utvalda formgivare som särskilt utmärkt sig. Utställningen turnerar både i Sverige och utomlands. Projektet startades 1998 på initiativ av Svensk Form och Form/ Design Center i Malmö och firade 20-årsjubileum 2018. Många av tidigare års deltagande formgivare är numera väl etablerade inom sina respektive områden. Ung Svensk Form 2020 är en samproduktion mellan Föreningen Svensk Form, ArkDes, IKEA, IKEA Museum och Malmö stad.

Karin Wiberg, Projektledare Ung Svensk Form

Foto: Rana Van Pellecom