Intro Mats Widbom, vd Svensk Form

Årets upplaga av Ung Svensk Form tar oss med på en tankeväckande och upplevelserik resa in i gränslandet mellan utopi och dystopi. Kanske är detta den mest konceptuella omgången av Ung Svensk Form sedan projektet startade i Malmö 1998. Det är uppenbart att behovet av att kommentera både samtidens och framtidens osäkra konturer är starkt vare sig det handlar om möbelformgivning, visuell kommunikation eller spekulativ design.

Men här finns också projekt som ger uttryck för lösningsorienterade strategier som användning av återvunna material och design i stadens offentliga rum som främjar social hållbarhet och liv i staden. Och precis som de två senaste åren pendlar de utvalda designobjekten mellan det analoga och det digitala, ofta med stor hantverksskicklighet i utförandet. Ja och ibland med en oväntad presentationsform som när datarenderade arkitekturbilder bytts ut mot ett tidskrävande broderi. Vissa av projekten ger en känga till konsumtionssamhället och uppmanar designbranschen att tänka om och tänka nytt. Det omsorgsfullt utformade objektet med lokal produktion och inhemska material istället för massproducerade prylar som färdas över halva jorden till en tobaksaffär nära dig är kanske framtiden – en framtid där kvalitet snarare än kvantitet står i fokus. Och ser vi möjligen början till en ny roll för designern som ligger närmare den fria konstnärens roll – en roll att skapa artefakter som bär med sig starka berättelser och som kommenterar vår samtid. Eller som väcker nya tankar och erbjuder lösningar för ett samhälle som behöver transformeras på kort tid i hållbar riktning.

Mats Widbom, VD Svensk Form

Foto: Rana Van Pellecom