Kieran Long,  överintendent ArkDes

ArkDes är stolta över att ha kurerat och producerat utställningen Ung Svensk Form 2020. Utställningen kan ses som en årlig barometer för framtidens design. Här samlas de yngsta och mest talangfulla unga formgivarna i Sverige. Genom de rykande färska verk som ställs ut får deras intressen fysiska uttryck, intressen som kommer att definiera framtidens design i det här landet.

Gemensamt för de flesta verken är ett engagemang för de största och mest komplexa skeendena som påverkar mänskliga samhällen idag. Miljökriser och slutet på de fossila bränslenas epok blir synliga i hur olika verk i utställningen representerar försök att använda eller till och med uppfinna hållbara och innovativa material.  Utställningen visar också tydligt att designskolorna i Sverige idag är djupt involverade i samtidens politiska trender. Verk som tar upp frågor om identitet, femininitet och maskulinitet, queerhet, sex och kroppen är återkommande genom utställningen. Intresset för omtvistade identiteter är något som kännetecknar denna särskilt medvetna generation formgivare som nu är på väg ut i arbetslivet. Det blir spännande att se hur denna grupp kommer att påverka designindustrin i stort. Juryns urval signalerar tydligt att tiden då design sågs som en tjänst för tillverkare eller en alstrare av kommersiella produkter, är över. Således är det uppenbart att en avgörande faktor för att bli utvald att delta i årets Ung Svensk Form har varit en medvetenhet om större frågor.

Som alltid är Ung Svensk Form en mångfacetterad och vacker upplevelse för besökare som tar sig till ArkDes på Skeppsholmen. ArkDes avslutar i år ett femårigt samarbete med Svensk Form. Samtidigt som Ung Svensk Form kommer att fortsätta på annat håll kommer vi att ta fram nya format som även fortsättningsvis kommer ge nya talanger en plattform att verka på ArkDes.  Vi vill framföra våra gratulationer till de designer som valts ut att delta i årets utställning och ser fram emot att samarbeta med många av dem i framtiden.

Kieran Long, Överintendent ArkDes

Foto: Elisabeth Toll