KOLOFON 

PROJEKTLEDARE  Karin Wiberg
KOMMUNIKATION  Emma Olofsson
ASSISTENT Bodil Hasselgren/Sanna Lindström
TURNÉANSVARIG  Karin Wiberg
UTSTÄLLNINGSPRODUKTION  Halla Sigurdardottir, ArkDes
UTSTÄLLNINGSFORMGIVARE Erik Olovsson/Studio E.O.
GRAFISK FORM UTSTÄLLNING Studio reko
ÖVERSÄTTARE Bella Daniels
TRYCK BrandFactory AB
PAPPER Folder Arctic Paper

www.svenskform.se
www.ungsvenskform.se
#svenskform
#ungsvenskform