Deadline

Deadline_ADA

Deadline är ett delprojekt inom Ung Svensk Form.  Målet med Deadline är att bredda rekryteringen till designhögskolorna, alltså att få fler unga, från andra grupper än de som vanligtvis söker, att känna till och våga söka till kreativa utbildningar. Svensk Form samverkar med Svenska PostkodLotteriet för att verka för ett mera inkluderande designklimat.

Deadline startade som ett pilotprojekt på Malmö högskola K3, Grafisk design under hösten 2012. Det har använts som underlag för den modell och metod som nu används runtom i landets gymnasieskolor där coacher gör ”uppsökande verksamhet”, pratar med ungdomar och ger dem inspiration och kunskap.

Målgrupp
Målgruppen vi valt att rikta oss mot är gymnasieelever runt om i Sverige. Hur kan vi nå ut till de områden där man fortfarande inte tror sig ha rätt att söka, inte har självförtroende och känner sig infogad i ett visst fack från början? Hur kan vi vara behjälpliga?

Det finns idag fem designhögskolor i Sverige samt ytterligare 11 utbildningar med designprogram. Många studenter på framför allt designhögskolorna är andra eller tredje generationen i en familj som väljer en designutbildning. Man har gjort försök att påverka och bredda ansökningarna på en del högskolor runt om i landet, man kan se att det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt!

Ung Svensk Form har hög trovärdighet bland designstudenter, och och det finns ett brett nätverk som hjälper oss att nå nya grupper av designintresserade som inte har tillräckligt med självförtroende eller kunskap att söka sig till designutbildningar.

Metod
Ung Svensk Form, tävlingen och utställningen, används som ett pedagogiskt kommunikationsverktyg. Vi vill såklart också bredda deltagandet i Ung Svensk Form. Tidigare deltagare i Ung Svensk Form delar med sig av kunskap och erfarenheter och inspirerar fler att våga söka till designutbildningar. Likaså kommer de många utländska studenter som finns på svenska designutbildningar att involveras för att främja mångfald.

Malmöprojektet var ett pilotprojekt som nu har utvecklats till en nationell metod, här fyller Svensk Forms regionalföreningar en stor funktion då de har väl upparbetade samarbeten med lokala designutbildningar. Utvärdering görs efter 2 år, i samband med ansökning till nästa omgång av Ung Svensk Form.

Workshops/föreläsningar på gymnasieskolor runt om i SverigeXLITAGE-by-MOCYCLE5
En av våra coacher är modedesignern och filmskaparen Moses Shahrivar som jobbar för att sprida budskapet ut mot målgruppen. Genom workshops på gymnasieskolor i Sverige möter han målgruppen på ett direkt sätt, de får testa designprocessen på ett enkelt och lekfullt sätt, t ex genom enkla tävlingar, att skapa t-shirts eller masker. De som känner sig nyfikna på att veta mer om designskolor, yrket, framtidsutsikter mm fångas upp och erbjuds vidare hjälp genom coachning.

Coacher/mentorer
Unga som blir intresserade fångas upp under projektets gång och de som känner sig nyfikna på designyrket och att söka sig vidare kan få möjlighet till coachning/kontakt med en mentor/inspirationsförebild. En av dem är Karin Ahlin, som svarar på frågor här intill och berättar bland annat hur man gör arbetsprover inför ansökning till skolor.

Följ Deadline i sociala medier
Information och inlägg om Deadline publiceras på Svensk Forms Facebook-sida: www.facebook.com/SvenskForm
Följ även Deadline på Instagram @svenskform #ungsvenskform #projektdeadline
Ewa Kumlins blogg www.fruform.se skriver kontinuerligt om Deadline

Seminarier
Vi gör flera seminarier kring Deadline och intresset är stort. Presentationerna har letts av Karin Wiberg (projektledare Ung Svensk Form / Deadline), med inspirationsföreläsningar av Samir Alj Fält och Maria Johansson (tidigare Ung Svensk Form deltagare) samt Moses Shahrivar som berättar som sina workshops ute på gymnasieskolor.

Studenterna bakom Deadline
De studenter på Malmö Högskola K3, grafisk design årskurs 2, som tog fram det vinnande förslaget Deadline är:
 Elin Ewald, Wilhelm Ewe, Victor Nilsson, Elin Kurtsdotter och Anna Lindner. Studenterna presenterade Deadline under en workshop och premiärvisade materialet den 21 november 2012 på Fotografiska under Designdagen.

———————————————–

Deadline är ett delprojekt inom Ung Svensk Form med ambition att bredda rekryteringen till designhögskolorna.

Succé för designworkshop under ungdomsfestivalen WeAreSthlm 12–16 aug

Den 12-16 augusti 2014 arrangerade WeAreSthlm (tidigare Ung08),  sin årliga ungdomsfestival i Kungsträdgården, Stockholm, som en del av Stockholms Kulturfestival. Uppemot 180 000 ungdomar besöker festivalen under veckan som består av musik- och sportaktiviteter samt en hel del kreativa workshops.

Svensk Forms projekt Deadline arrangerade en designworkshop för tonåringar mellan 13 och 19 år under hela festivalen. Under handledning av Moses Shahrivar fick besökarna designa en egen mask och ta med hem.

Svensk Form och Deadline i Fisksätra

Deadline leds av Karin Ahlin, konstnär och lärare på Konstfackskolan i Stockholm. Projektet går ut på att rekrytera barn och ungdomar till en karriär inom konst, arkitektur och design och detta presenteras av Svensk Forms VD Ewa Kumlin. I filmen utses årets formbärare i Stockholm: Samir Alj Fält, designer/arkitekt och ledare för Design Lab S i Skärholmen.

Se filmen från Fisksätra här

#projektdeadline #talangfinnsöverallt #ungsvenskform

www.wearesthlm.se