Jury 2018

Möt årets jury!

Juryn arbetar noggrant och intensivt från det att tävlingen stängs. Medlemmarna i juryn är alltid öppna för det oväntade och det nyskapande, det experimentella och mångsidiga.

Juryn för Ung Svensk Form 2018 är:

Från vänster:
Samir Alj Fält – Formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen
Parasto Backman – Grafisk formgivare, driver studio i eget namn, lektor på masterutbildningen i visuell kommunikation på Konstfack (foto ovan: Märta Thisner)
Margarita Bergfeldt Matiz – Industridesigner MFA samt kurator inom konst och design för internationella utställningar
Marcus Engman – Designchef IKEA och engagerad i IKEAs projekt Democratic design
Salka Hallström Bornold (jury ordf) – Journalist, författare med modeexpertis och biträdande chefredaktör på tidningen Form
Tom Hedqvist – Formgivare, tidigare rektor för Beckmans Designhögskola och chef för Röhsska museet
Åsa Jungnelius – Glasformgivare, lektor på Konstfack,  driver hyttan i Boda som en öppen plattform
Henrik Johansson – Director, Commercial Research & Development @Spotify
Kenneth Kvarnström – Danschef på Kulturhuset/Stadsteatern, en av nordens främsta koreografer
Petra Lilja – Industridesigner, gallerist och ansvarig för masterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet
Tor Lindstrand – Arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan
Kieran Long –  Överintendent på ArkDes
David Polfeldt – Studiochef för Malmöstudion Massive Entertainment
Bea Szenfeld
– Modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare
Bolle Tham – Arkitekt och grundare av arkitektbyrån Tham & Videgård Arkitekter