Stipendier 2023

De nominerade i Ung Svensk Form deltar i en turnerande utställning med det bästa inom ung svensk design. Dessutom har de chans att motta något av följande stipendier:

IKEA – Arbetsstipendium

IKEA var för 25 år sedan med och startade upp Ung Svensk Form tillsammans med Svensk Form och har under många år varit engagerade samarbetspartners. IKEA medverkar i juryarbetet och erbjuder en av de nominerade i Ung Svensk Form ett arbetsstipendium hos IKEA of Sweden som löper under fem månader med lön och boende i Älmhult.

Arvet – Resestipendium

Arvet omformulerar sitt redan befintliga stipendium och instiftar i år ett helt nytt resestipendium som skänker en inblick i deras globala kunskapsutbyte om arkitektur. Detta utbyte inkluderar såväl arkitekturens sociala ansvar, som en fundamental förståelse för det förnyelsebara materialet trä.

Kvadrat – Utställningsstipendium

Kvadrat delar ut ett stipendium som består av material, en kontantsumma och möjligheten att göra en utställning i Kvadrats showroom i Stockholm.

Lammhults Möbel – Utställningsstipendium

Lammults Möbel delar ut ett stipendium som består av material, en kontantsumma och möjligheten att göra en utställning i Lammhults showroom i Stockholm.

Massive Entertainment – Arbetsstipendium

Ett stipendium som omfattar 6 månaders betald praktik som ”Concept Artist” med fokus på design av kläder, accessoarer och skins inom spelproduktion på Massive Entertainment. Utöver detta får stipendiaten även hjälp med att hitta lägenhet i Malmö.

Röhsska museet & Dynamo Väst – Arbetsstipendium

Offentlig gestaltning är ett växande fält inom den kreativa branschen – inför Ung Svensk Form 2023 har vi på Svensk Form tillsammans med Röhsska Museet och Dynamo Väst tagit fram ett nytt arbetsstipendium med huvudfokus på just gestaltad livsmiljö. Genom en betald anställning hos Röhsska museet ges stipendiaten insyn i hur designers och konstnärer kan inneha nyckelroller i arbetet med vår offentliga miljö. Vinnaren får pröva den egna praktikens potential inom gestaltad livsmiljö, samtidigt som hen bygger ett ovärderligt kontaktnät för att fortsätta arbeta inom gestaltad livsmiljö – en framtida bransch för alla utövare inom den kreativa sfären.

Svenskt Trä – Resestipendium

Ett urval av de tävlande erbjuds ett stipendium i form av en inspirations- och kunskapsresa på fyra dagar genom mellersta Sverige. I planeringen för resan ingår en skogsexkursion, besök på flera sågverk, workshops i samarbete med design- och konsthögskolor samt besök på en fabrik för tillverkning av korslimmat trä. Under dessa dagar kommer de tävlande att lära sig om skogens betydelse och samspelet genom hela värdekedjan.

String Furniture – Utställningsstipendium

Stipendiet från String Furniture belönas en Ung Svensk Form-vinnare inom det breda fältet möbelformgivning och omfattar material, en kontantsumma och möjligheten att delta i String Furnitures monter på en av de kommande stora möbelmässorna.

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande – Studieresa

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande bjuder alla i Ung Svensk Form 2022 samt ytterligare ett antal nya medlemmar som har sökt till Ung Svensk Form på en studie- och workshopresa till ett garveri i Sverige. Under garveribesöket ges möjlighet att ansöka om två arbetsstipendier på 3–5 dagar på 20.000 SEK vardera.