Stipendier 2023

De nominerade i Ung Svensk Form deltar i en turnerande utställning med det bästa inom ung svensk design. Dessutom har de chans att motta något av följande stipendier:

Arvet – Resestipendium

Arvets resestipendium skänker en inblick i ett globalt kunskapsutbyte om arkitektur. Detta inkluderar arkitekturens sociala ansvar och förståelse för det förnyelsebara materialet trä.

IKEA – Arbetsstipendium

IKEA erbjuder en av de nominerade i Ung Svensk Form ett arbetsstipendium hos IKEA of Sweden som löper under fem månader med lön och boende i Älmhult.

Kvadrat – Utställningsstipendium

Kvadrat delar ut ett stipendium som består av en summa pengar samt möjligheten att göra en utställning i Kvadrats showroom i Stockholm.

Lammhults Möbel – Utställningsstipendium

Lammhults Möbel delar ut ett stipendium i form av prototyptillverkning, tillgång till Lammhults produktutvecklingsteam samt publicitet kring projektet under året som stipendiat.

Massive Entertainment – Arbetsstipendium

Ett stipendium som omfattar sex månaders betald praktik med fokus på design av kläder, accessoarer och skins inom spelproduktion på Massive Entertainment.

Röhsska museet & Dynamo Väst – Arbetsstipendium

Genom en betald anställning hos Röhsska museet med samarbetspartners från nätverket Dynamo Väst ges stipendiaten insyn i hur designer och konstnärer kan inneha nyckelroller i arbetet med den offentliga miljön.

String Furniture – Prototypstipendium

Stipendiet omfattar en kontantsumma och möjlighet att dels utveckla en prototyp till färdig produkt, dels att delta i String Furnitures monter på en av de kommande stora möbelmässorna.

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande – Studieresa

Alla i Ung Svensk Form samt ett antal nya medlemmar bjuds på en workshopresa till ett garveri i Sverige. Det finns möjlighet att ansöka om två arbetsstipendier på 3–5 dagar om 20 000 SEK vardera.

Svenskt Trä – Resestipendium

Stipendiaterna erbjuds en inspirations- och kunskapsresa på fyra dagar genom mellersta Sverige. Under resan kommer de att lära sig om skogens betydelse och samspelet genom hela värdekedjan.

Stockholm Furniture Fair – Utställningsstipendium

Vinnaren av Stockholm Furniture Fairs stipendium får ställa ut separat i en egen monter på Greenhouse år 2024.