Stipendier 2022

De nominerade i Ung Svensk Form deltar i en turnerande utställning med det bästa inom ung svensk design, och har dessutom chans att motta något av följande stipendier:

Arvet – Resestipendium

Arvet omformulerar sitt redan befintliga stipendium och instiftar i år ett helt nytt resestipendium som skänker en inblick i deras globala kunskapsutbyte om arkitektur. Detta utbyte inkluderar såväl arkitekturens sociala ansvar, som en fundamental förståelse för det förnyelsebara materialet trä.

IKEA – Arbetsstipendium

IKEA var för 24 år sedan med och startade upp Ung Svensk Form tillsammans med Svensk Form och har under många år varit engagerade samarbetspartners. IKEA medverkar i juryarbetet och erbjuder en av de nominerade i Ung Svensk Form ett arbetsstipendium hos IKEA of Sweden som löper under fem månader med lön och boende i Älmhult.

Kvadrat – Utställningsstipendium

Kvadrat delar ut ett stipendium som består av material, en kontantsumma och möjligheten att göra en utställning i Kvadrats showroom i Stockholm.

Lammhults Möbel – Utställningsstipendium

Lammults Möbel delar ut ett stipendium som består av material, en kontantsumma och möjligheten att göra en utställning i Lammhults showroom i Stockholm.

Massive Entertainment – Arbetsstipendium

Ett stipendium som omfattar 6 månaders betald praktik som ”Concept Artist” med fokus på design av kläder, accessoarer och skins inom spelproduktion på Massive Entertainment. Utöver detta får stipendiaten även hjälp med att hitta lägenhet i Malmö.

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande – Studieresa

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande bjuder alla i Ung Svensk Form 2022 samt ytterligare ett antal nya medlemmar som har sökt till Ung Svensk Form på en studie- och workshopresa till ett garveri i Sverige. Under garveribesöket ges möjlighet att ansöka om två arbetsstipendier på 3–5 dagar på 20.000 SEK vardera.

Svenskt Trä – Resestipendium

Ett urval av de tävlande erbjuds ett stipendium i form av en inspirations- och kunskapsresa på fyra dagar genom mellersta Sverige. I planeringen för resan ingår en skogsexkursion, besök på flera sågverk, workshops i samarbete med design- och konsthögskolor samt besök på en fabrik för tillverkning av korslimmat trä. Under dessa dagar kommer de tävlande att lära sig om skogens betydelse och samspelet genom hela värdekedjan.