Caroline B. Le Bongoat, Malmö stad

Framtiden är här och nu! Det märks inte minst bland alla de bidrag som ingår i årets upplaga av Ung Svensk Form. En arena som ger kreativiteten fritt spelutrymme att undersöka, testa och hitta sin egen riktning, men vars bidrag också ställer frågor, vittnar om den tid som råder och belyser de utmaningar samhället och mänskligheten står inför.

Malmö stad verkar strategiskt för att skapa miljöer för hållbar tillväxt för stadens mångfacetterade kreativa näringar. Det handlar om etablering av mötesplatser, arenor och inkubatorer, utrymme för nya idéer, innovation och entreprenörskap inom speldesign, digital media, film, rörlig bild, stadsutveckling, arkitektur och design etc. Men också om att ge goda förutsättningar för talang och kreativitet att växa, interagera med andra och ges möjlighet att utveckla lösningar.

I Malmö vet vi att arkitektur, form och design är effektiva verktyg för att skapa ett hållbart samhälle. Men för att nå dit behöver vi samverka och samarbeta, både lokalt och nationellt, öppna dörrarna och låta fler vara delaktiga. I vårt samarbete med Ung Svensk Form är hållbarhet och kreativt kapital centrala faktorer. Tillsammans arbetar vi för att uppmuntra och öka kunskapen om affärsmässighet och entreprenörskap hos unga designkreatörer, synliggöra lokal tillverkning och produktion, samtidigt som vi visar på designens kraft att förändra till det bättre. För det är här och nu vi måste börja göra skillnad!

Caroline B. Le Bongoat,
Näringslivsutvecklare & verksamhetsansvarig Design Malmö
Näringslivskontoret