Juryn

Juryn arbetar noggrant och intensivt från det att tävlingen stängs. Medlemmarna i juryn är alltid öppna för det oväntade och det nyskapande, det experimentella och mångsidiga.

Juryn för Ung Svensk Form 2020 är:

Från vänster:
Samir Alj Fält – Formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen
Parasto Backman – Grafisk formgivare, driver studio i eget namn, lektor på masterutbildningen i visuell kommunikation på Konstfack (foto ovan: Märta Thisner)
Caroline B. Le Bongoat – Strategisk näringslivsutvecklare & verksamhetsansvarig Design Malmö, Malmö stad
Johan Deurell – Curator Röhsska museet
Linnéa Therese Dimitriou – Konstnär och Konstnärlig ledare på Sliperiet, Umeå universitet
Salka Hallström Bornold Juryns ordförande. Journalist, författare med modeexpertis och biträdande chefredaktör på tidningen Form.
Tom Hedqvist – Formgivare, tidigare rektor för Beckmans Designhögskola och chef för Röhsska museet
Åsa Jungnelius – Konstnär, lektor på Konstfack
Henrik Johansson – Director, Commercial Research & Development @Spotify
Nike Karlsson – Designer, IKEA
Petra Lilja – Industridesigner, curator och doktorand på Konstfack
Tor Lindstrand –Arkitekt och delägare på LLP arkitektkontor, lektor på Inredningsarkitektur och Möbeldesign, Konstfack
Bea Szenfeld – Modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare
Mats Widbom – VD, Svensk Form