Partners

ARVET
Arvet är samhällsutvecklare, visionärer och kunskapsspridare.
Framförallt i Sverige, men även internationellt, samtidigt som vi missionerar, debatterar, påverkar och utvecklar trähusbyggandet. Vi har bland annat byggt Sveriges högsta höghus helt i trä, Strandparken i Sundbyberg. Arvet har en lång tradition som projektutvecklare i Stockholmsregionen och har medverkat, drivit och genomfört en vacker rad av bostadsprojekt sedan bolaget grundades 1968. Historiskt under namnet Folkhem men numera har vi bytt namn till Arvet.

Ordet – Arvet – är det förstås ingen slump att vi heter. Trä och trähus är ett fantastiskt och hållbart sätt att skapa städer byggda av naturens egna resurser. Bättre sätt att förvalta arvet Jorden finns inte. Man kan nästan kalla det en slump. När vi byggde Sveriges och ett av världens första höghus helt i trä – åtta våningar högt – visste vi att det skulle ha många fördelar. Jämfört med betong och stål går det både fortare och är miljövänligare med trähus. Att just trähus skulle kunna vara ett av världens mest effektiva klimatval hade vi ingen aning om då. Genom att odla skog, kan man odla hus. Till och med hela städer kan växa ur något så naturligt som trädplantor. Det är fantastiskt. Och alldeles för okänt.

Därför har vi slutat att bygga hus. Istället ägnar vi all tid åt att dela med oss av våra kunskaper om hur trähusodling hänger ihop med operation ”rädda planeten jorden”. Eller med andra ord: sköta planeringen av den process som börjar med skog och slutar med hus. Det gör större skillnad. Vi kommer från Sverige. Vårt land har en lång tradition av att odla och bruka skog. Ändå är det först nu som det på punkt efter punkt visar sig att just skogen kan vara det kanske mest effektiva sätt som finns, att driva hållbar utveckling.

Det finns direkta effekter, som genast går att begripa. Exempelvis att skog lagrar koldioxid. Men det finns annat som inte är lika solklart, om man inte tittar närmare. Ofta handlar det om kedjeeffekter i flera led. Den som slutar bygga betonghus och istället börjar med trähus minskar till exempel påfrestningarna på haven. Betonghusindustrin förbrukar nämligen enorma mängder sand, som ofta tas från havsbottnar. Samma industri förorenar även havens vatten, genom stora utsläpp i samband med betongtillverkning.Trä och trähus är hållbar utveckling.

Arvet delar ut ett arbetsstipendium på 50 000 kr inom arkitektur och kunskapen om byggande i trä.

Sandra Frank Co-founder, Executive Vice President, Marketing & Global movement, Arvet

 

STIFTELSEN FÖR GARVERINÄRINGENS FRÄMJANDE
Det är i mötet mellan ung kreativitet och gammal traditionsrik industri som det uppstår ideér och tankar som är utmanande och utvecklande för båda parter. Det är branschens fasta övertygelse att läder, skinn, fårskinn och renfällar är produkter för framtiden och att nya, ännu oprövade, tillämpningsområden och segment kan utvecklas tillsammans med ung skaparkraft. Genom våra möten med unga designer och formgivare via Ung Svensk Form ser vi just denna möjlighet till utveckling och förnyelse av ett naturligt material som kommunicerar hållbarhet och som vi människor förädlat, använt och uppskattat sedan urminnes tider.

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande bjuder alla i Ung Svensk Form 2020 samt ytterligare ett antal nya medlemmar som har sökt till Ung Svensk Form på en studie- och workshopresa till ett garveri i Sverige. Under garveribesöket ges möjlighet att ansöka om två arbetsstipendier på 3–5 dagar på 20.000 SEK vardera.

Branschföreningen Svenska Garveriidkareföreningen & Stiftelsen för Garverinäringens Främjande

KVADRAT
Kvadrat ser Ung Svensk Form som något som sätter ljuset på morgondagens stjärnor och får dem att växa, inte bara på lokal nivå utan även internationellt. Vi vet att vår marknad i Sverige är intressant ur många perspektiv. Att få  delta i Ung Svensk Form som ung designer, ger möjligheter som få andra forum kan erbjuda.

Från vårt perspektiv ser vi det som en självklarhet och ett ansvar att bidra till den utvecklingen som detta tillfället ger, för det är de unga kommande designers, som bidrar till att ta vår bransch framåt på kort och lång sikt.

Kvadrat delar ut ett stipendium som består av material, en kontantsumma och möjligheten att göra en utställning i Kvadrats showroom i Stockholm.

Kristoffer Magnusson 
Country Director, Kvadrat

 

LAMMHULTS MÖBEL
För oss på Lammhults är det en ära och självklarhet att stötta Ung Svensk Form. Lammhults grundades 1945 i en tid präglad av törst efter uppbyggnad och nytänkande. När formgivarna Lindau & Lindekrantz knöts till oss i mitten av 1960-talet formulerades vår strategi att låta stark och genomtänkt formgivning genomsyra hela vår verksamhet – från möbler till grafiskt material och utställningar.

Vi har som tradition att utveckla moderna möbler för en internationell publik med höga krav på kvalitet och form och samarbetar därför med några av vår tids främsta möbelformgivare. För oss ligger det varmt om hjärtat att stödja forum som främjar dialog och utbyte mellan unga formgivare och deras framtida bransch. Med hjälp av nya förmågor vill vi föra vidare den svenska designtraditionen och i förlängningen säkra den inhemska möbelindustrins framtid.

Låt kreativiteten flöda och ge oss möbler och andra produkter som är hållbara för ögat, ekonomin, miljön och vår gemensamma framtid. Lycka till från Lammhults!

Lammults Möbel delar ut ett stipendium som består av material, en kontantsumma och möjligheten att göra en utställning i Lammhults showroom i Stockholm.

Peter Jiseborn,
vd Lammhults Möbel