Salka Hallström, juryordförande

Hur ska vi leva i framtiden? Hur kan design och arkitektur göras relevant för våra nya livsvillkor? Vad innebär det att vara människa i en era då världen som vi känner den måste förändras i grunden?

Klockan klämtar för konsumtionssamhället och vår tids ödesfrågor ställer nya krav på den unga formgenerationen. De måste navigera på okänd mark och skapa nya strategier, eftersom de premisser som tidigare tagits för givna inte längre gäller.

Ung Svensk Form, där juryn väljer ett 25-tal verk bland flera hundra bidrag, kan ses som ett tidsdokument. Under de år som jag varit juryns ordförande har jag sett en ökande tonvikt på kritisk design. Form som ifrågasätter gamla sanningar och riktar ljuset mot processer, idéer, den egna praktiken. Den här årgången kommer med såväl dystopiska som fantasifulla och humoristiska förslag – en rapport, om man så vill, om hur morgondagens livsmiljöer kommer gestalta sig.

Salka Hallström, juryordförande Ung Svensk Form

Foto: Patrick Miller